The monument

Natalia Vorobyova

Freestyle wrestling Olympic Champion 2012

The monument

Natalia Vorobyova

Freestyle wrestling Olympic Champion 2012

  • Materials of the monument: Bronze
  • Year of the monument: 2013
  • Place: Saint-Petersburg, Kamenny ostrov (metro station "Chernaya rechka")